ELTE, Kerámia technológia I. és II. óra

 

,,A régész kezén igen sok anyag megy keresztül, és így olyan megfigyeléseket tehet, melyekhez a másik területen dolgozó soha nem juthat. Eddig minden munkánknál döntőek voltak azok a megfigyelések, melyeket a régészek végeztek, sőt bizonyos esetekben ezek nélkül az anyagvizsgálatot végző kutató munkája nem is lehetett volna eredményes.”

Duma György (A kerámiákkal kapcsolatos anyagvizsgálatok alapvető kérdései.)

 

 

Technikai részletek az óráról

 

A helyszín, időpont: később. Lehetséges, hogy a Kőzettan és Geokémia Tanszéken, de lehet, hogy külső helyszínen leszünk.

 

2015. őszi félévben a kerámia technológia I.

 

Kerámia technológia I. (gyakorlat)

 

Az óra kódja: gg2n4592

 

 

Ezen az órán várok minden, elsősorban régész, geológus, néprajz, művészettörténet szakos hallgatót, akit komolyan érdekelnek a régészeti kerámiák technológia szempontjából. Az órán elméletben és gyakorlatban megismerjük a kerámia készítés alapjait. A készítés megismerése azért fontos, hogy a kerámia leleteken látható nyomokat helyesen tudjuk értelmezni. Ezért az órán nagy hangsúlyt kap a szemrevételezésnél jól használható nyomolvasás.

 

Képzési cél

A régészeti korokban használt kerámiaformázási-, díszítési- és égetési módok, felhasznált anyagok megismerése elméletben, és gyakorlatban, különös tekintettel a régészeti leleteken észlelhető készítés-technikával kapcsolatos nyomok helyes értelmezésére.

 

Tematika/tartalom

A régészeti leletként előkerülő egykori kerámiák készítési módjai: hurkatechnika, laptechnika, formába nyomás (préselés), lassú és gyors koronggal történő formázás. Különböző típusú agyagok, soványítóanyagok. Slip, engób, máztípusok. Formázás, szárítás, díszítés, égetés.

Az egykori kerámiák készítésének begyakorlása, illetve a készítési technológia nyomainak minél alaposabb megismerése a gyakorlatban. A megszerzett ismeretek felhasználása a régészeti leletek leírása során, illetve az anyagvizsgálatokra való minták kiválasztás során, valamint az anyagvizsgálatok eredményeinek értelmezése során, a felmerült kérdések pontosítása.

 

Egyéb információk:

Képzési modul: Geológus MSc, Ásványtan-Geokémia-Ásványi nyersanyagok-Archeometria szakirány, egyéb nem kötelező tárgy.

Az óra elvégzéséhez szükséges a félév végéig bármikor: legalább 3 kerámiatárgy elkészítése, készítéshez kapcsolódó fényképek elkészítése, és egy rövid írásos összefoglaló egy előre megadott témában. Az értékelés módja gyakorlati jegy.

Az óra 3 kreditet ér. Heti 3 óra. Az óra elvégzéséhez előfeltétel nincs.

Az óra a Neptunban már megtalálható.

Az óra kódja, időpontja, helyszíne és egyéb részletek később.

 

Ajánlott irodalom:

Duma György kerámia technológiával kapcsolatos cikkei. (Ezek a http://mutargymasolatok.hu/regeszajanlottirodalom.htm oldalon kerülnek összegyűjtésre. Illetve itt egyéb részletek is megtalálhatóak.)

Kiss Lajos: Vásárhelyi kistükör (1964, 422 o.) - kerámiával foglalkozó fejezetei.

Csupor István: Fazekaskönyv vagy Csupor István: Fazekasiskola. – a kerámia készítésről szóló fejezetei.

Mattyasovszky-Zsolnay László: Finomkerámiai kézikönyv I. kötet (1953.) vagy

W. Gebauer: Kézműipari kerámia (1985, 187. o.) vagy

Jakó Géza: Az agyagáruk ismertetése. 1934, 259 o.

 

 

Kerámia technológia II. (gyakorlat)

 

Előfeltétel

Ezt az órát azok vehetik fel, akik elvégezték a kerámia technológia 1. órát.

 

Képzési cél

A kerámia technológia I. kurzuson megszerzett tudás alkalmazása és minél alaposabb elmélyítése kísérleti régészet formájában egy szűkebb korszak valamilyen kerámia csoportján keresztül, szakmai irányítás melletti önálló munka keretében.

 

Tematika

A műszeres anyagvizsgálatok elvégzése előtt, illetve a leletek leírása során alkalmazott ún. szemrevételezés során felmerült problémák alapján kísérletek végzése. Ezek során remélhetőleg a régészeti tárgyak készítéstechnikája körüli bizonytalanságok csökkenthetők. A kísérletek vonatkozhatnak soványító anyagokra, égetéssel kapcsolatos kérdésekre, engóbokra, mázakra, illetve formázási eljárásokra.

Részletes program:

1.: A kerámia technológia I kurzus tananyagának rövid ismétlése, és az azóta gyűlt tapasztalatok megbeszélése. Az önálló munka megbeszélése, egy adott korszak/kultúra egy jellemző kerámia tárgyának-típusának kiválasztása. Az adott kerámia típus jellegzetességének feldolgozása irodalmi ismeretek alapján.

2. Az egyes hallgatók által választott témák közös megvitatása, és közös kidolgozása.

3.- utolsó előtti óráig: Egyéni tempóban mindenki a maga által választott kerámiával foglalkozik, és megpróbálja minél pontosabban elkészíteni, közben a tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti. Az összegyűlt tapasztalatok mindenki számára érdekesek, ezért ezeket minden óra végén megbeszéljük.

Utolsó óra: A félév során végzett munka befejezése, a hallgatók által beadandó írásbeli összefoglalóval kapcsolatos tudnivalók, kérdések végleges tisztázása.

 

Az óra célja, hogy olyan kérdésekre keresünk válaszokat, amelyek a régészet szempontjából fontosak, és a megválaszolásukhoz kerámia technológiát kell segítségül hívni. Egyfajta kísérleti régészetet fogunk végezni. Ilyen kérdések lehetnek például: Mik a feltételei annak, hogy egy felrakásos technikával készült edényen látszódjanak az összedolgozás nyomai? Hogyan ismerhető fel minél biztosabban az utánkorongozás? Hogy különböztetjük meg a korongozott edényeken a fakés nyomát az esztergálástól? Hogyan viselkednek a különböző anyagú soványító anyagok az agyag formázása közben?

Ilyen téma: egy-egy konkrét tárgy (kályhacsempe, pipa, edények) készítésének részletes megismerése, lehetőleg pontos másolatának elkészítése azért, hogy megértsük azt, hogy miért készítették olyan formájúra, színűre stb.

 

Egyéb információk

Képzési modul: Geológus MSc, Ásványtan-Geokémia-Ásványi nyersanyagok-Archeometria szakirány, egyéb nem kötelező tárgy.

Az óra elvégzéséhez szükséges egy félév végére elkészülő fényképes, lényegre törő és rövid írásos összefoglaló. Az értékelés módja gyakorlati jegy.

Az óra várhatóan 2 kreditet fog érni. Heti 3 óra.

Az óra az ETR-ben már megtalálható és felvehető február 10.-ig. Február 16.-a csütörtökön válik véglegessé a névsor.

Az óra kódja, időpontja, helyszíne és egyéb részletek később.

 

Ajánlott irodalom

Csupor István: Fazekaskönyv vagy Csupor István: Fazekasiskola. – a kerámia készítésről szóló fejezetei.

Mattyasovszky-Zsolnay László: Finomkerámiai kézikönyv I. kötet (1953.) vagy

W. Gebauer: Kézműipari kerámia (1985, 187. o.)

A választott kerámia típus korszakához, kultúrájához illetve a technológiához kapcsolódó szakcikkek.

 

Az ajánlott irodalomról bővebben: http://mutargymasolatok.hu/regeszajanlottirodalom.htm

 

Véninger Péter

 

Vissza a tartalomhoz

Vissza az óra ismertetőhöz

Vissza a főoldalra