,,A cserép nem hazudik, ha hagyjuk, hogy igazat mondjon” Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában

Magyar Nemzeti Múzeum

2013. január 9 – 11.

 

Duma György archeometriai kutatásai

 

(poszter)

 

Duma György (1912 - 2001) a Régészeti Intézet alapító tagja, a magyarországi történeti kerámia-technológia kutatás és kísérleti régészet kiemelkedő alakja volt.

Cikkeit 1955-ben kezdte írni, abban az időben amikor a kísérleti régészet még nem volt ,,divatos”. Utolsó cikkét 1999-ben írta.

Hosszú élete során 101, rendkívül alapos, cikket írt (főleg magyarul és németül) régészeti témában. Ezek többsége régészeti kerámiákról szól. A cikkeit rendkívüli precizitással írta, ezek nagy része ma is jól használható.

Cikkeiben az anyagvizsgálatok által nyert eredményeket kísérleti régészeti módszerek segítségével értelmezte. A két megközelítési mód együttes használata rendkívül eredményesnek és sikeresnek bizonyult.

Duma György szakmai hagyatékának őrzőjeként bízom abban, hogy cikkeinek és munkamódszerének megismerése sokaknak segítséget jelent majd kísérleti régészeti munkában, technológiai kísérletekben. A későbbiekben szeretnénk még könnyebben elérhetővé tenni munkásságát.

 

Duma György interneten elérhető cikkei:

Összes cikke megjelenés sorrendjében: http://mutargymasolatok.hu/dgy/dumaidorend.htm

Magyar nyelvű cikkei: http://mutargymasolatok.hu/dgy/dumamagyar.htm

Idegen nyelvű cikkei: http://mutargymasolatok.hu/dgy/dumaidegen.htm

A cikkek egy része letölthető ezekről a helyekről.

 

Véninger Péter