Fiatal Középkoros Régészek III. Konferenciája

Kecskemét

2011. november 25.

 

Sárospataki habán kerámia leletek készítés-technikai elemzése.

 

 

A tavalyi konferencián Ringer István a Sárospataki habán kerámiatelep ásatását ismertetette. Ehhez szorosan kapcsolódott az előadásom, amelyben az ásatás habán kerámia leleteit készítés technikai szempontból értelmezem.

A habán kerámiák népszerűek voltak a művészettörténészek körében, és elég sok könyv született róluk. Mégis a készítéséről a szakirodalom igen kevés konkrétumot említ, illetve igen sok találgatás, és sajnos téves információ is bőven található benne. A készítésről legtöbbet a rontott darabokból tudhatunk meg, így a sárospataki habán ásatás igen jó lehetőséget nyújt arra, hogy valós információkat szerezhessünk a habán kerámiák készítéséről.

A közismerten rendkívül precízen dolgozó habánok csak olyan edényeket adtak ki a kezükből, amelyeket tökéletesnek tartottak. A technológiáról azonban viszonylag keveset árulnak el ezek a kerámiák. A kulisszák mögé csak a most feltárt leletek segítségével pillanthattunk be.

Az ásatáson több olyan ritka lelet kerültek elő, amely a habán fazekasműhely felszereléséhez tartozott. Előkerült fazekaskorong néhány alkatrésze, két díszítéshez használt íróka, bordás égetőlapok, még mázalapanyag is (kék mázfritt darabja). Előkerült még egy olyan csonteszköz is, ami akár mintázó szerszámként is azonosítható. Kerámiakészítés közben a legtöbb hibát nem az alapanyagok okozták (mint a mai kerámiakészítésnél), hanem az égetés.

Ha összehasonlítjuk a habánok által eladhatónak minősített kerámiákon levő technológiai nyomokat, és az általuk selejtnek ítélteken levő nyomokkal, akkor fogalmat alkothatunk, hogy számukra melyek voltak az ,,elfogadható” hibák, és melyek nem. (Természetesen, amit ma hibának tartunk egy kerámián, az nem azonos azzal, amit a habánok hibának gondoltak.)

Ha sikerül megismernünk a habánok által használt kerámiakészítési módszereket, műhelyhagyományt (felhasznált anyagok, eszközök, formázási és égetési módszerek), akkor ez segíthet abban, hogy felismerhessük a nem tipikus habán, de mégis habán fazekasok által készített kerámiákat.

A szemrevételezéssel nyert információk után a műszeres anyagvizsgálatok fognak következni, ezek eredményeiről reméljük, hogy a következő konferencián be tudunk majd számolni.

 

Véninger Péter