,,A cserép nem hazudik, ha hagyjuk, hogy igazat mondjon” Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában

Magyar Nemzeti Múzeum

2013. január 9 – 11.

 

Mordovin Maxim – Véninger Péter

 

Szécsényi metélt-mázas kerámiák

 

A középkor végén egy újfajta díszkerámia jelent meg Magyarországon. A fehérre kiégő agyagból készült, jó minőségű, többféle mázat használó, gazdag pecsételt és applikált díszítéssel ellátott edények viszonylag rövid idő alatt az ország nagy területén megjelentek. A készítési sajátosságai miatt a típust a szakirodalom „metélt-mázas kerámia” elnevezés alatt ismeri. Kifejezett gyártási központjai nem ismertek, de a régészeti leletanyagban való nagyobb arányú előfordulása kijelöli azt a régiót, ahol ilyen edények készülhettek.

Szécsény mezővárosa a kora újkorban érte el történelmi virágkorát. A hódoltság és a Magyar Királyság határán elhelyezkedő végvár és megerődített város lakossága megfelelő közeget jelentett egy drágább kerámiatípus finanszírozására. A 2005-től folyó feltárásoknak köszönhetően a város területéről nagy mennyiségű metélt-mázas kerámiatöredék került elő. Ezek rendkívül gazdag forma- és díszítéskincset mutatnak. A stratigráfiai megfigyelések – a kerámia használati sajátossága miatt – nem feltétlenül nyújtanak támpontot pontos kronológiai megállapításokhoz. Mindenesetre kimutatható, hogy a legkorábbi darabok már az 1530-as évektől megjelennek a város területén. A legnagyobb mennyiségben ezzel a típussal a 16. század végi rétegekben találkozunk, de még az 1683. évi pusztulási omladékból is kerültek elő ilyen díszedények töredékei.

Az előadásban a kerámiatípus Szécsény területén előforduló főbb jellemzőit és kronológiai sajátosságait mutatom be.

Véninger Péter pedig néhány, korábban elkészített metélt-mázas kerámiaedény-rekonstrukció tapasztalatait felhasználva, a metélt-mázas kerámiák készítési technikáját mutatja be. Arra keresve választ, hogy milyen technológiai okai vannak a kerámiatípus kialakulásának és fejlődésének. A metélt-mázas kerámiák átlátszó, színes mázainak a viszkozitása égetés közben alacsony. Az ilyen mázakkal festett minta megfolyt az edények felületén égetés közben. Ez a tény jelentősen megnehezítette a minták létrehozását. Az előadásában bemutatja, hogy a szécsényi fazekasok a technológiai nehézségek ellenére hogyan hoztak létre mintákat az edényeken. Milyen lehetséges megoldásokkal, újításokkal élhettek és hogyan fordították előnyükre a korabeli mázak folyósságából származó hátrányt.

 

Véninger Péter