,,A cserép nem hazudik, ha hagyjuk, hogy igazat mondjon” Regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában

Magyar Nemzeti Múzeum

2013. január 9 – 11.

 

Sárospataki habán kerámiák készítéstechnikai elemzése

 

Ringer István tárta fel 2010-es és 2012-es ásatásán a sárospataki habán fazekasműhely egy részét. Az innen előkerült kerámiák készítés-technológiai elemzését, és a kerámiakészítéshez kapcsolódó leleteket (pl. szerszámok) szeretném bemutatni.

A szemrevételezéssel nyert adatok segítenek az anyagvizsgálatok adatainak értelmezésében. Hasznosak lehetnek, ha szeretnénk összevetni a sárospataki műhely termékeit a korábbi (morvaországi) vagy a többi hasonló korú habán műhely termékeivel. Sok technológiai fogás, amelyet a magyar népi kerámiákon ismerünk, már megjelenik habán edényeken.

A habán kerámiák szakirodalma igen nagy, de a készítéssel keveset foglalkoztak eddig. Többnyire csak általános leírásokat találunk, és sajnos gyakoriak a pontatlanságok is.

A közismerten precíz habán fazekasok soha nem adtak ki a kezükből olyan kerámiát, amit nem találtak elég jó minőségűnek. A hibás darabokat a saját területükön tüntették el, ami régészeti szempontból nagyon szerencsés körülmény. A szemrevételezés során a rontott kerámiák azok, amelyek leginkább beszédesek. A selejtek kerámiákból nyert információk segítségével jelentősen gazdagíthatjuk azt a képet, amit eddig a habán fazekasokról megismertünk. Ezek ismeretében jóval pontosabban megismerhetjük a habán fazekasok munkamódszerét, az általuk használt szerszámokat, és képet alkothatunk a műhelyükről. Bepillanthatunk abba, hogy hogyan gondolkoztak, és milyen technológiai problémákat kellett megoldaniuk. Ezek közül melyek okoztak kisebb-nagyobb problémát.

Megkísérlem felvázolni azt a ,,technológiai tudáskészletet,” ami sárospataki habán fazekasokra jellemző volt.

 

Véninger Péter