,,Hadak útján” Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXXII. Konferenciája a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának szervezésében

Visegrád, Királyi Palota

2012. október 4 - 6.

 

Masek Zsófia – Véninger Péter

 

Készítéstechnológiai megfigyelések szarmata kerámiákon

 

A szarmata korongolástechnológia részletes vizsgálata korábban nem volt kiemelt témája a kutatásnak. A szarmata kerámián megfigyelhető, gyorskorongoláshoz kötődő egyes munkafázisok, felületkezelések, díszítéstípusok egységes terminológiája a magyar régészeti kutatásban ezért nem alakult ki, illetve bizonytalannak tekinthető. Előadásunkban kísérletet teszünk a szarmata korongolt kerámián látható eszköznyomok csoportosítására, a készítéstechnológia pontos rekonstrukciójára és a mai fazekasterminológiát is figyelembe vevő, átfogó nevezéktan kialakítására (áttörlés, simítás, fakéselés, esztergálás, korongon fényezés, besimított díszítés). Ezzel kapcsolatban a felületkezeléshez használt korabeli eszközök megállapítása az egyik legnehezebb kérdéskör. Az előadásban ennek tisztázása érdekében elvégzett kísérleteink is részletezésre kerülnek. A témát a szarmata kerámiákon megfigyelt egyéb technológiai nyomok, hibák, sérülések fazekas-szempontú bemutatása egészíti ki.

A fazekastechnológia rekonstrukciójának jelentősége földrajzilag és kronológiailag is túlmutat a szarmata kultúra határain. Vizsgálata segíthet a vaskori kerámiahagyomány továbbélésének értékelésében, másrészt támpontot ad a szarmata fazekasság hun kori megszűnésének kutatásához is. A kutatás a jövőben – a környező császárkori kultúrák fazekasságának párhuzamos vizsgálatával – a barbaricumi fazekasság szerveződéséhez, és nem utolsósorban a szarmata műhelyhagyományok meghatározásához is hozzájárulhat.

 

Véninger Péter