Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XXI. Konferenciája

Szeged, 2011. November 23.

Kísérlet a tarsolylemezek virágainak térbeli értelmezésére

A honfoglalás kori tarsolylemezek mintái formailag domborművek - hiszen poncolással készültek - mégsem a domborművek készítésénél megszokott ,,szobrászi” logika segít abban, hogy a minták térbeli rendszerét megértsük. Sajátos módon, ehhez ,,grafikusi” gondolkodás szükséges. Talán azért lehet ez, mert a tarsolylemez minták textil minták másodlagos felhasználásai.
Sokévi rajztanulás tapasztalatát felhasználva megpróbálom a tarsolylemezeken ábrázolt virágokat háromdimenziós formák síkbeli ábrázolásaként értelmezni. Szeretném bemutatni a térbeliséget érzékeltető rajzi eszközöket. Megpróbálom rekonstruálni, hogy a mintát tervező emberek milyen módszerrel próbáltak térbeliséget érzékeltetni. Úgy vélem, hogy a legtöbb honfoglalás kori virágminta (és a virágot alkotó elemek) pontosabban értelmezhetőek, ha ezt alkalmazzuk a minták szemlélésénél.
A tarsolylemezek virágábrázolásait – szigorúan rajzi szempontból – szeretném nagyon röviden összehasonlítani néhány, ma közismert virágábrázolással, és azok térbeliséget érzékeltető megoldásaival. Így még inkább hangsúlyossá válnak a korabeli megoldások sajátosságai.
Választ keresek arra, hogy a bemutatott rajzi rendszer szabályai alapján hogyan nézhettek ki a tarsolylemezeken látható virágok a valós térben.
Szeretném meghatározni, és bemutatni, hogy a virágokat pontosan milyen nézetből ábrázolták. Az erre kapott válasz azonban olyan további kérdéseket vet fel, aminek megválaszolása további kutatásokat igényel.

 

Balra: Egy tarsolylemezen levő virág rajza. Jobbra: Ilyen lenne egy virág, ha valódi dombormű lenne. (Itt agyagból megmintázva.)

    


Ugyanaz a virág térben. (Szintén agyagból megmintázva.) A bal oldali képen nagyjából az a nézet, amiből ábrázolták eredetileg. A virág kissé alulnézetből van.

Vajon miért vannak a virágok a tarsolylemezeken mindig kissé alulnézetből?

Vissza a főoldalra

Véninger Péter

Telefon: 06/70/943-98-93

e-mail mutargymasolatok ,,kukac” gmail.com.

Facebook Kerámia Műtárgymásolatok.