Duma György összes cikkének időrendi listája

 

Ebben a listában olvasható az általam ismert összes Duma György által írt cikk. Ha valaki talál még olyan cikket, ami a listában nem szerepel, kérem, vagy hibát talál egy cikkben, kérem, hogy jelezze, ki fogom javítani. E-mail (a kéretlen levelek miatt ilyen formában): keramikus - kukac - gmail.com

A címek előtti zárójel Duma György saját sorszámozása. 1-99-ig. Együtt számozta a magyar- és az idegen nyelvű cikkeit.

Sok különlenyomaton a jobb felső sarokba felírta, tollal a cikk sorszámát.

 

A cikkek letölthetők:

Duma György magyar nyelven megjelent cikkeinek listája (A cikkek begépelése folyamatban van.)

idegen nyelven (35 db cikk pdf-ben letölthető.)

 

Hamarosan az összes cikk pdf-ben letölthető lesz. A digitalizálásért köszönettel tartozom László Emesének és az ELTE Régészeti Tanszékének.

 

Év

sorszám

Cikk címe

Megjelent

kép

?

(szám nélküli)

Kerámia ipar nyersanyagai

Jegyzet az Iparművészeti Főiskola hallgatói számára. (Duma György szóbeli közlése.)

 

1955

(-)

Demeter László (– Duma György?) Hazai agyagok vizsgálata

Kutatási jelentés HISZÖV 903-5/1955 megbízása alapján 1955. 1-17 o. (A kézirat kötésén Demeter László neve olvasható. A kézirat végén az ő neve mellé Duma György odaírta a sajátját is. Duma György a saját cikkeit felsoroló listából hiányzik.)

 

1956

 

(1)

Középkori kályhacsempe égetési körülményeinek utólagos meghatározása

Építőanyag 1956/8. 344-349.

 

1957

 

(-)

Középkori figurális padlótégla vizsgálata

Budapest Régiségei 1957, 331 – 334. o.

1957

 

(2)

Középkori mázas épületkerámiák aranyozása Magyarországon

Építőanyag 1957. 4. sz. 204 – 211. o.

1957

 

(3)

Untersuchung einiger figuralen Bodenfliese aus dem Mittelalter

Budapest Régiségei 17. 1957. 345-342.

 

1958

(4)

Középkori mázas kerámiák vizsgálata I. V. László-kori kályhacsempe-csoport

Budapest Régiségei 1958, 565 – 575. o.

1958

(5)

Középkori mázas kerámiák vizsgálata II. XV. századi aranyozott kerámiák

Budapest Régiségei 1958, 577 – 588. o.

1958

(6)

Duma Gy. – Galgóczy B. Rézoxiddal színezett ólommázak fizikai és kémiai vizsgálata különös tekintettel a zöldmázas középkori kályhacsempékre

Építőanyag. 1958. 420 – 430.

 

1959

 

(7)

Régi fazekasok természetes fekete kerámiai festéke a ,,borostyán”

Építőanyag 1959, 12. sz. 463 – 464. o.

 

1961

(8)

Terméskőből épült régi típusú fazekaskemence

Építőanyag 1961, 6. sz. 225 – 230. o.

 

1961

(9)

Újabb vizsgálatok a kerámiai anyagokban történő szénkiválással kapcsolatban

Építőanyag 1961, 12. sz.  442 – 453. o.

 

1962

(10)

Szénbeépüléssel készült mázatlan fekete kerámiák színének alakulása.

Építőanyag 1962. 12. sz. 463 – 469. o.

1962

(11)

Kerámiai anyagokban történő szénkiválás és beépülés elméleti alapjai I.

Bányászati Kutató Intézet Közleményei 1962, 2. Szám. 205 – 215. o.

1963

(8)

A kerámiákkal kapcsolatos anyagvizsgálatok alapvető kérdései

Kézirat, MNM könyvtár D 262. (A 8-as számot D. Gy. Írta a rá a kéziratra. A végső, összesített listában nem szerepel ez az írás, és a 8-as számot a Terméskőből épült régi típusú fazekaskemence. c. cikk kapta.)

1963

(12)

Duma Gy. – Galgóczy B. A kerámiai anyagokban történő szénkiválás és szénbeépülés vizsgálata II. rész

Bányászati Kutató Intézet Közleményei 1963, 1. Évf. 347 – 358. o.

1963

(13)

Der Brand von unglasierten schwarzen Tonwaren in Töpferbrennöfen

Acta Ethnographica 1963. 368-405.

 

1965

(14)

Ősi épületszerkezet, az edényboltozat, bovábbélése a magyarországi fazekaskemencéknél

Építőanyag 1965. 37 – 46. o.

1965

(15)

Mázas kerámiák felületi elváltozásainak vizsgálata

Archaeologiai Értesítő 92. évf. 1965. évi 1. sz. 221 – 227. o.

 

1966

(16)

Mit Töpfen überwölbte keramische Öfen

Acta Ethnographica Academiae Scientiarium Hungaricae 15. 1966, 96-159.

 

1966

(17)

Holl I. – D. Gy. Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda. – Ergebnisse der Metalluntersuchungen

Studeia Archeologica 1966 85-87.

 

1967

(18)

Őskori edények vértartalmú agyagból

Építőanyag 1967, 2. sz. 49 – 57. o.

 

1967

(19)

Mészhabarcsba ágyazott középkori kályhacsempék

Építőanyag 1967, 12. sz. 457 – 461. o.

 

1968

(20)

Restaurierung in Kalkmörtel gebetteter mittelalterlicher Ofenkacheln

Der Präparator, Zeitschrift für Museumtechnik 14. 1968 36-42.

1968

(21)

D. Gy. – Lengyel I. Nachweis der Hämkomponente des Blutfarbstoffes in keramischen Scherben antiker Gefäse

Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft 45. 1968 474-477.

 

1968

(22)

Az égetett agyag foszforfelvétele

Építőanyag 1968, 12. sz. 450 – 456 o.

 

1968

(23)

Methode zum Feststellen der Besimmung von urzeitlichen Gefäßen

Acta Arch. Hung. 1968.

1969

(24)

D. Gy. – Lengyel I. Fluorescenzanalytische Untersuchungen aus bluthaltigen Ton hergestellter urzeitlicher Gefäse

Archaeoliogia Austriaca 45. (1969) 1-16.

1970

(25)

Duma Gy. – Lengyel I. Mezőcsát Pots Containing Red Blood Pigment (Haemoglobin)

Acta Arch. Hung. 22. 1970. 69 – 93. Magyarul kéziratban: Vörös vérfestékes edények.

1970

(-)

 

Vörös vérfestékes edények. (A magyar nyelvű gépelt kézirat képek nélkül. (MNM Régészeti Könyvtár: DK 174.)

1970

(26)

D. Gy. – Ravasz Csaba. Homokos aleuritból készülő cserépedények

Építőanyag 1970. 447 – 451. o.

 

 

1970

(27)

Korrodeált üvegek vizsgálata

Építőanyag 1970, 348 – 354. o.

 

1971

(28)

Wärmebehandlung von Majolikafliesen beim Restaurieren

Deutsche Kunst und Denkalpflege 1971 75-78.

 

1971

(29)

D. Gy. – Ravasz Csaba Tonfreies Töpfergut

Silikattechnik 22. 1971 420-423.

 

 

1971

(30)

Szervesanyag bomlásának nyoma a szabadkígyósi X. századi temetők foszfátvizsgálatai alapján

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei I. 1971, 127 - 133. o.

 

1971

(szám nélkül)

Fülep Ferenc - Duma Gy. Adatok a római kori emlékek továbbéléséhez (A pécsi cella trichora falfestményeinek vizsgálata).

Antik Tanulmányok.

 

1972

(31)

Phosphate Content of Ancient Pots as Indication of Use

Current Anthropology 13. 1972 127-130.

 

1972

(32)

Mészvakolatok növényi anyagokkal

Építőanyag 1972, 24. sz. 161 – 170. o.

 

1972

(33)

Fülep F. – Duma Gy. Examinations of The Wall Paintings in The Cella Trichora Of Pécs.

Folia Archaeologica 23. 195-213.

 

 

1972

(34)

D. Gy. – Ravasz Cs. Sand aus Sudan – ein Grundstoff zur Herstellung von Gefässen

Silikattechnik 24. 1973 55-57.

 

1972

(35)

D. Gy. – Ravasz Csaba. Homokvázas cserépedények

Építőanyag, 1972. 302 – 307. o.

 

1973

(36)

Égetett agyag rehidratációja a talajban

Építőanyag 25. 1973, 229 – 234. o.

 

 

1973

(37)

D. Gy. – Ravasz Csaba MineralogicalPetrographical And Chemical Investigation On Archaeological Ceramic Gravegoods

Acta MineralogicaPetrographica – Szeged 21. 1973. 41-47.

 

1974

(38)

Laparannyal díszített mázas tetőcserepek

Építőanyag 26. Évf. 1974. 11. sz. 428 – 432. o.

 

1974

(39)

Römische Maueranwürfe aus Kalk und Getreide unter Wandmalereien in Ungarn

Archaeologia Austriaca 1974 53-66.

1975

(40)

Vergoldete Dachziegel aus dem Mittelalter im Ulm und Buda

52. Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft. 1975 1-24.

 

1975

(41)

D. Gy. – Ecsedy I. Die "Okkerklumpen” der Grubengrag-Kultur, Jamanja-Kultur

D. Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 4. 1975 129-133.

1975

(42)

Die Prüfung von mittelalterlichen glasierten Tongefäßen (Santa Lucia di Rosia Siennae)

Bulletin of Mediterranean Archaeology I. 1975-76 15-22.

 

1975

(43)

Römische Kalkmörtel mit Getreidezutat und ihr Fortleben in Ungarn

Mittelungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 5. 1974-75 175-197.

1976

(44)

Szén-dioxid gáztérfogatos mennyiségi meghatározása módosított Lunge-módszerrel

Építőanyag 1976, 12. sz. 457 – 459. o.

1976

(45)

Szilárd halmazállapotú anyagok szén-dioxid-tartalmának gáztérfogatos mennyiségi meghatározása.

Múzeumi Műtárgyvédelem 3. 1976,  181 – 188.o.

 

1976

(46)

D. Gy. - Ravasz Csaba Graphithaltige Gefäße aus Österreichs Mittelalter

Archaeologia Austriaca 59/60: 225-242.

1977

(47)

D. Gy. – Ravasz Csaba – Salamon Ágnes: Adatok a későantik színesgyöngyök készítéséhez. (sűrű hullámvonallal díszített gyöngyök üvegszerű olvadékból.)

Archeológiai Értesítő 104 évf. 1977. Évi 2. Szám. 235 – 245. o.

 

1977

(48)

Gips von tonähnlicher Bildsamkeit

Zement Kalk Gips 30. 1977. 231-234.

 

1977

(49)

Képlékenyen megmunkálható gipsz

Múzeumi Műtárgyvédelem 4. 1977, 167 – 176. o.

1977

(50)

Kályhacsempék mázai a XV. században

Múzeumi Műtárgyvédelem 4. 1977, 133 – 144. o.

1977

(51)

D. Gy. - Ravasz Csaba Über die Prüfung der Mörtelstoffe bei einem mittelalterlichen Kirchenbau in Ungarn

Anzieger der phil. hist. Klasse. Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mitteilungen der – Kommission für Burgenforschung und Mittelalter-Archäeoloie 19. 113. (1977) 465-489.

 

1978

(52)

D. Gy. - Ravasz Csaba Farbstoffe aus Tell-El-Amarna

Acta Antiqua Academiae Scentiarum Hungaricae 26. 1978 255-268.

1978

(53)

Farbige Bleiglasuren im Spätmittelalter

Anzieger der phil. hist. Klasse. Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mitteilungen der Komission für Burgenforschung un Mittelalter Archäologie 24. 115. 249-262.(1978)

1979

(55)

Mathematise Überlegungen beim Halbhydrats

ZementKalkGips 32. 186-191. 1979.

 

 

1979

(56)

Középkori mészhabarcsok

Építőanyag 31. Évf. 1979. 12. sz. 448 – 455. o.

 

1979

(-)

D. Gy. – Salamon Ágnes Untersuchung der glasierten mittelalterlichen Gefäße aus Sante Lucia di Rosia, Siena, Italien

Anzieger der phil. hist. Klasse. Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mitteilungen der Komission für Burgenforschung un Mittelalter Archäologie 26. 116. 158-174.(1979)

1979

(-)

Mathemaical considerations with regard to the hydration behaviour of calcium sulphate hemihydrate

Zement-Kalk-Gips 1979.

1980

(57)

Szilikátok hevítőmikroszkópi vizsgálatának mennyiségi kiértékelése az ideális alakváltozás alapján

Építőanyag 1980, 9. sz. 325 – 333. o.

1980

(58)

Cserépedények grafittartalmának gyakorlati jelentőssége

Múzeumi Műtárgyvédelem 7. 1980. 13 – 26. o.

1980

(59)

Földben fekvő cserépedények átalakulása

Múzeumi Műtárgyvédelem. 7. 1980, 28 - 35 o.

1980

(60)

Salamon Ágnes – D. Gy. Mineralogische und chemische Untersuchungen von Perlen aus dem Gräberfeld des 6. Jahrhunderts in Környe, Ungarn

Anzieger der phil. hist. Klasse. Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen der Komission für Frühittelalterforschung 2. 117. 37-51.(1980)

1981

(61)

Ein unbekanntes Vergoldungsverfahren an Baukeramik des Mittelalters

Anzieger der phil. hist. Klasse. Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mitteilungen der Komission für Burgenforschung un Mittelalter Archäologie 29. 117. 170-178.(1980)

1981

(62)

Brennöfen für Schwarzkeramik. Schwarzgeschirr im Rahmen der volkstümlichen Keramik

Berichte und Referate 13. Internationales Hafnerei-Symposion, SibiuPlatinis 195-201, 1980.

 

1981

(63)

Salamon Ágnes - D. Gy. Altertümliche Einstoff-Bleiglasuren Angaben zur Herstellung der spätantiken glasierten Ware in Pannonien

Anzieger der phil. hist. Klasse. Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen der Komission für Frühittelalterforschung 5. 118, 45-60. 1981.

 

1981

(64)

A századforduló ,,korsósbetegsége”.

Építőanyag 1981, 7. Sz. 265 – 269. o.

1981

(65)

A gipsz szilárdulási folyamatának számított értékei.

1981, 8. sz. 295 – 300 o.

1982

(66)

Giftige Glasuren-Kranke Töpfer

Volktümliche Keramik aus Europa 2. 1982. 33-46.

1982

(67)

Mázas cserépedények a római korból

Építőanyag 1982, 138 – 144. o.

 

 

1982

(68)

Középkori ólommázak

Építőanyag 34. Évf. 1982. 10. sz. 392 – 399. o.

 

1982

(69)

Salamon Ágnes - D. Gy. Archäeologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen der frühmittelalterlichen Töngefäße aus Szekszárd, Palánkpuszta, Komitat Tolna, Ungarn

Anzieger der phil. hist. Klasse. Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen der Komission für Frühittelalterforschung 6. 1982. 180-203.

1982

(70)

Aventuringlasuren

Keramik Magazin 1982 139-131.

 

1982

(71)

Holzgefeuerte Ofentypen der Hafner in Ungarn

Keramik 13. 1982 53-79.

1983

(73)

Brennöfen für Schwarzkeramik

Keramik Magazin 1983 11-13.

 

1983

(74)

Középkori idomtéglák Budán

Építőanyag 1983. 8. Sz. 281 – 287. o.

1983

(75)

Chemisch-technologische Untersuchungen an mittelalterlichen Backsteinen (tönernem Bau-Elementen) aus Ungarn

Anzieger der phil. hist. Klasse. Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

1983

(-)

Zur Darstellung und Auswertung erhitzungsmikroskopischer Schmelzkurven

Keramische Zeitschrift 35. 239-242. 1983.

 

1984

(76)

Salamon Ágnes - D. Gy. Archäeologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen der frühmittelalterlichen Tongefäße aus Szekszárd, Palánkpuszta, Komitat Tolna, Ungarn

Veröffentlichungen der Komission für Frühittelalterforschung 7. Anzieger der phil. hist. Klasse. Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 121 Jg. 1984. Nr. 7. 56-75.

 

 

1984

(77)

Bleiglasuren in der Spätrömischen Kaiserzeit Kittseer Schriften zur Volkskunde

Vergleichende Keramikforschung in Mittelalter und Osteuropa. 2. 1984. 217-240.

 

1984

(78)

Kristályszemcsékből álló diszperz rendszerek üvegekben és mázakban

Építőanyag 1984, 10. sz. 312 – 319. o.

1985

(79)

Szilikátok olvadási folyamatának grafikus ábrázolása

Építőanyag 1985, 1. Sz. 15 – 20. o.

 

1986

(80)

Fazekasságunk mangántartalmú fekete festékei

Építőanyag 1986, 4. Sz. 97 – 103. o.

 

1986

(81)

Herkunft und Verwendung von Schwarzpigmenten in ungarischen Hafnerwerkstätten

63-69. Keramos 116, 1986.

1986

(82)

Reiningung verfärbter Glasuroberflächen

Restauratorenblätter 8 1985/6 107-111.

1986

(83)

Quantitative Auswertung hochteperaturmikroskopischer Untersuchunger

Sperchsaal 119. (1986) 1035-1038

 

1987

(84)

Schebernoferflflächen mit erstarrten Glasurtropfen

Keramik Magazin 1987 12-13.

1987

(85)

Berechnete Erstarrungszeit des Gipses

ZementKalkGips 40 1987 210-211.

1987

(86)

Középkori grafitos kerámiák Magyarországon

Építőanyag 1987. 6. sz. 177 – 182. o.

 

1987

(87)

Az elfelejtett legkorábbi porcelánok

Építőanyag 1987, 10. sz. 297 – 301. o.

 

1988

(88)

Schwarzpigmente der Hafner in Ungarn

24 – 29. Beitäge zur handwerklichen fränkischen Keramik 22. 1988. 24-29.

 

1988

(89)

Népi fazekasságunk megújulása

1988, 6. Sz. 223 – 231. o.

1990

(90)

A fazekasság hagyományos mázainak ólomvegyületei

1990, 6. sz. 208 – 215. o.

1991

(91)

Fazekasságunk hagyományos ólomtartalmú nyersmázainak kialakulása

Építőanyag 1991, 6. sz. 219 – 229. o.

1992

(92)

Pénzek porcelánból

Építőanyag 1992, 4. sz. 129 – 135. o.

1993

(93)

Adatok a porcelán szó eredetéhez

Építőanyag 1993, 6. sz. 193 – 200. o.

1993

(94)

Aranygeléttel készült pannóniai cserépedények

Múzeumi Műtárgyvédelem. 22. 1993, 171 – 180. o.

1994

(95)

A porcelán szó feltehető egykori jelentése

Építőanyag 1994, 6. sz. 159 – 165. o.

1995

(96)

Adatok a tagolt üveggyöngy leletek korróziós pusztulása és előállítása megismeréséhez

Múzeumi Műtárgyvédelem 24. 1955, 109 – 121. o.

1996

(97)

Az első valós adatok a keletről érkezett porcelánokról

Építőanyag 1996, 4. sz. 102 – 106. o.

1997

(98)

Fayencen aus dem Sudan

Mittelungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V. 6. 1997. 13-23.

1998

(99)

Szilikátüvegek olvadási folyamatának követése regresszióanalízissel

Építőanyag 1998 1. sz. 2 – 6. o.

1999

(100)

Kolloid-diszperz nátrium-szilikát-üvegek reológiája

Építőanyag 1999, 4. sz. 98 – 103. o.

?

(101)

(idegen nyelvű?)

?

 

2001

(102)

*

 

 

 

* Az Építőanyag 2001, 2. számában Duma György gyászhírében olvasható, hogy ,,halála előtt még dolgozott az olvadékok reológiájával foglalkozó 102. cikkén, amit azonban betegsége miatt nem tudott befejezni”.

 

Utolsó frissítés 2013. január 24.

 

Véninger Péter

 

Vissza a főoldalra

Kerámia szakirodalom

Duma György magyar nyelven megjelent cikkeinek listája (itt a cikkek letöltése is.)