Duma György magyar nyelven megjelent írásai

 

Duma György 99 cikke 37 különböző folyóiratban jelent meg. 54 magyarul, a többi idegen nyelven. Duma György összes cikkének időrendi listája is elolvasható.

Duma György cikkeinek egy része (régészeti szempontból) viszonylag nehezen hozzáférhető folyóiratokban jelent meg, mint pl. a Bányászati Kutatóintézet Közleményei. Ezért Duma György nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy cikkei eljussanak a nagyobb országos könyvtárakba.

Mivel Duma György rám hagyta cikkeit, könyveit, ezért azt gondolom, hogy a legkevesebb, amit tehetek az, hogy ilyen módon megpróbálom az írásait a lehető leginkább elérhetőbbé tenni. Interneten sokkal több ember számára lesz hozzáférhető, mint könyvben összegyűjtve, kiadva. Ez a folyamat lassú, mert a szövegek begépelése hosszú időt igényel, és az időm nagy részében mással kell foglalkoznom.

 

Ebben a listában olvasható az általam ismert összes magyar nyelvű, Duma György által írt cikk. Ha valaki talál még olyan cikket, ami a listában nem szerepel, kérem, vagy hibát talál egy cikkben, kérem, hogy jelezze, ki fogom javítani. E-mail (a kéretlen levelek miatt ilyen formában): keramikus - kukac - gmail.com

A listáról elérhető és letölthető cikkek száma: 18 db (az 54-ből). Eltérések az eredeti cikkektől.

Az utolsó, ami felkerült: Cserépedények grafittartalmának gyakorlati jelentőssége

 

A cikkek letöltése A szöveg megnyitása után: mentés másként paranccsal saját számítógépre menthető.

 

Hamarosan az összes cikk pdf-ben letölthető lesz. A digitalizálásért köszönettel tartozom László Emesének és az ELTE Régészeti Tanszékének.

 

A cikkek témák szerint

 

                                                                                                                         Agyag                

 

D. Gy. – Ravasz Csaba. Homokvázas cserépedények

 

Építőanyag 1972, 302 – 307. o.

 

D. Gy. – Ravasz Csaba. Homokos aleuritból készülő cserépedények

 

Építőanyag 1970. 447 – 451. o.

 

D. Gy. – Demeter László Hazai agyagok vizsgálata*

 

Kutatási jelentés HISZÖV 903-5/1955 megbízása alapján 1955. 1-17 o.

 

* A kézirat kötésén Demeter László neve olvasható. Aranygeléttel készült pannóniai cserépedények című cikkben a fenti változatban hivatkozik rá. A kézirat borítóján csak Demeter László neve szerepel. A kézirat szöveg végén az ő neve mellé Duma György odaírta a sajátját is. Duma György a saját cikkeit felsoroló listából hiányzik, ezért nincs száma.

 

Őskor

 

Égetett agyag rehidratációja a talajban

Építőanyag 25. 1973, 229 – 234. o.

 

Földben fekvő cserépedények átalakulása

 

Múzeumi Műtárgyvédelem. 7. 1980, 28 - 35 o.

 

Szervesanyag bomlásának nyoma a szabadkígyósi X. századi temetők foszfátvizsgálatai alapján

 

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei I. 1971, 127 - 133. o.

Az égetett agyag foszforfelvétele

 

Építőanyag 1968, 12. sz. 450 – 456 o.

 

Őskori edények vértartalmú agyagból

 

Építőanyag 1967, 2. sz. 49 – 57. o.

 

Duma Gy. – Lengyel I. Vörös vérfestékes edények (A cikk eredeti címe: Mezőcsát Pots Containing Red Blood Pigment (Haemoglobin).)

Acta Arch. Hung. 22. 1970. 69 – 93. (Magyarul, gépelt kézirat képek nélkül. (MNM Régészeti Könyvtár: DK 174.)

 

Ld. még Égetés, kemencék (fekete kerámiák)

 

Ókor, Római

 

Aranygeléttel készült pannóniai cserépedények

 

Múzeumi Műtárgyvédelem. 22. 1993, 171 – 180. o.

Mázas cserépedények a római korból

 

Építőanyag 1982, 138 – 144. o.

 

Fülep Ferenc - Duma Gy. Adatok a római kori emlékek továbbéléséhez (A pécsi cella trichora falfestményeinek vizsgálata).

Antik Tanulmányok. XIX. Kötet. 1972. 64 – 80.

 

Ld. üveg

 

Középkor, kerámia

 

Középkori idomtéglák Budán

Építőanyag 1983/8. sz., 281 – 287. o.

 

Középkori figurális padlótégla vizsgálata

 

Budapest Régiségei 1957, 331 – 334. o.

Cserépedények grafittartalmának gyakorlati jelentőssége

Múzeumi Műtárgyvédelem 7. 1980, 13 – 26 o.

Középkori grafitos kerámiák Magyarországon

Építőanyag 1987, 6. sz., 177 – 182. o.

 

Középkori ólommázak

Építőanyag 34. Évf. 1982, 10. sz. 392 – 399. o.

 

Kályhacsempék mázai a XV. században

Múzeumi Műtárgyvédelem 4. 1977, 133 – 144. o.

Középkori mázas kerámiák vizsgálata I. V. László-kori kályhacsempe-csoport

Budapest Régiségei 1958, 565 – 575. o.

Középkori mázas kerámiák vizsgálata II. X V. századi aranyozott kerámiák

Budapest Régiségei 1958, 577 – 588. o.

Középkori kályhacsempe égetési körülményeinek utólagos meghatározása

Építőanyag 1956/8. 344-349

 

Mészhabarcsba ágyazott középkori kályhacsempék

Építőanyag 1967, 12. sz. 457 – 461. o.

 

Duma György – Gagóczy B. Rézoxiddal színezett ólommázak fizikai és kémiai vizsgálata különös tekintettel a zöldmázas kályhacsempékre

Építőanyag 1958/10. sz., 420 – 430.

 

Középkori mázas épületkerámiák aranyozása Magyarországon

Építőanyag 1957/9. sz., 204 – 211. o.

Laparannyal díszített mázas tetőcserepek

Építőanyag 1974/11. sz. 428 – 432. o.

 

 

Ld. még Égetés, kemencék (fekete kerámiák)

 

Középkor, habarcsok

 

Mészvakolatok növényi anyagokkal
(Ebben a cikkben kisebb kézzel írt javítás van.)

Építőanyag 1972. 161 – 170. o.

 

Középkori mészhabarcsok

Építőanyag 1979/12. sz., 448 – 455. o.

 

 

Égetés, kemencék (fekete kerámiák)

 

Szénbeépüléssel készült mázatlan fekete kerámiák színének alakulása

Építőanyag 1962/12. sz., 463 – 469. o.

Kerámiai anyagokban történő szénkiválás és beépülés elméleti alapjai

Bányászati Kutató Intézet Közleményei 2. Szám. 1962, 205 – 215. o.

A kerámiai anyagokban történő szénkiválás és szénbeépülés vizsgálata II. rész

Bányászati Kutató Intézet Közleményei 1. Évf. 1963, 347 – 358. o.

Újabb vizsgálatok a kerámiai anyagokban történő szénkiválással kapcsolatban

Építőanyag 1961/12. sz., 442 – 453. o.

Ősi épületszerkezet, az edényboltozat, bovábbélése a magyarországi fazekaskemencéknél

Építőanyag 1965. 37 – 46. o.

Terméskőből épült régi típusú fazekaskemence

Építőanyag 1961/6. sz., 225 – 230. o.

 

 

  Duma György azt írja az ,,A kerámiákkal kapcsolatos anyagvizsgálatok alapvető kérdései” c. 1963-as cikkében, hogy ,,a mázatlan fekete kerámiákkal kapcsolatos kutatásainkat hat részre feldarabolva, a régészet számára ismeretlen tudományos folyóiratokban kellett közreadni.” Én négy cikkről tudok, várható még kettő felbukkanása. (Lehetséges, hogy a hiányzó kettő idegen nyelvű.)

Magyar népi kerámiák

 

Népi fazekasságunk megújulása

Építőanyag 6. Sz. 1988, 223 – 231. o.

A századforduló ,,korsósbetegsége”

Építőanyag 1981/7. sz., 265 – 269. o.

Fazekasságunk mangántartalmú fekete festékei

Építőanyag 1986, 4. sz., 97 – 103. o.

 

Régi fazekasok természetes fekete kerámiai festéke a ,,borostyán”

Építőanyag 1959, 12. sz., 463 – 464. o.

 

 

Üveg

 

Szilikátüvegek olvadási folyamatának követése regresszióanalízissel

Építőanyag 1998/1. sz.  2 – 6. o.

Korrodeált üvegek vizsgálata

Építőanyag 1970, 348 – 354. o.

 

Duma György – Ravasz Csaba – Salamon Ágnes: Adatok a későantik színesgyöngyök készítéséhez. (sűrű hullámvonallal díszített gyöngyök üvegszerű olvadékból.)

 

Archeológiai Értesítő 104 évf. 2. Szám. 1977, 235 – 245. o.

Kolloid-diszperz nátrium-szilikát-üvegek reológiája

Építőanyag 1999/4. sz., 98 – 103. o.

Adatok a tagolt üveggyöngy leletek korróziós pusztulása és előállítása megismeréséhez

Múzeumi Műtárgyvédelem 24. 1995, 109 – 121. o.

 

Ld. Ókor, Római

 

Máz

 

Mázas kerámiák felületi elváltozásainak vizsgálata és a felületi szennyező rétegek eltávolítása

Archaeologiai Értesítő 92. évf. 1965. évi 1. sz. 221 – 227. o.

 

A fazekasság hagyományos mázainak ólomvegyületei

Építőanyag 1990/6. sz., 208 – 215. o.

Fazekasságunk hagyományos ólomtartalmú nyersmázainak kialakulása

Építőanyag 1991/6. sz., 219 – 229. o.

Szilikátok hevítőmikroszkópi vizsgálatának mennyiségi kiértékelése az ideális alakváltozás alapján

Építőanyag 1980/9. sz., 325 – 333. o.

Szilikátok olvadási folyamatának grafikus ábrázolása

Építőanyag 1985, 1. Sz., 15 – 20. o.

 

Kristályszemcsékből álló diszperz rendszerek üvegekben és mázakban

Építőanyag 1984/10. sz., 312 – 319. o.

 

Ld. még Ókor, Római

 

Porcelán

 

A porcelán szó feltehető egykori jelentése

Építőanyag 1994/6, 159 – 165. o.

Adatok a porcelán szó eredetéhez

Építőanyag 1993/6, 193 – 200. o.

Pénzek porcelánból

Építőanyag 1992/4, 129 – 135. o.

Az első valós adatok a keletről érkezett porcelánokról

Építőanyag 1996/4, 102 – 106. o.

Az elfelejtett legkorábbi porcelánok

Építőanyag 1987, 297 – 301. o.

 

 

Gipsz

 

A stukatúrgipsz szilárdulási folyamatának számított értékei

Építőanyag 1981/8. sz., 295 – 300 o.

Képlékenyen megmunkálható gipsz

Múzeumi Műtárgyvédelem 4. 1977, 167 – 176. o.

 

vizsgálatok

 

A kerámiákkal kapcsolatos anyagvizsgálatok alapvető kérdései

Kézirat (MNM Régészeti könyvtár D 262) 1963.

Szilárd halmazállapotú anyagok szén-dioxid-tartalmának gáztérfogatos mennyiségi meghatározása

Múzeumi Műtárgyvédelem 3. 1976,  181 – 188. o.

Szén-dioxid gáztérfogatos mennyiségi meghatározása módosított Lunge – módszerrel

Építőanyag 1976/12. sz. 457 – 459. o.

 

Kerámia ipar nyersanyagai. Jegyzet az Iparművészeti Főiskola hallgatói számára. (Duma György szóbeli közlése.)

 

A cikkek időrendben

 

1955 – 1999-ig Duma György összes cikkének időrendi listája. Ugyanitt a cikkek számozása (a szerző saját listája alapján megjelenési sorrendben). Itt az utolsó be nem fejezett cikkről is olvashatunk.

 

Cikkekhez jutás

Bizonyos cikkekből (magyar-, és idegen nyelvűekből) egynél több példányom van. A fölös példányokat szívesen elcserélem, ha valakinek szüksége van rá.

A cserepéldányok listája itt olvasható.

 

A lista utolsó frissítése

2013. január 24.

 

Szeretném megköszönni Litkei Ágnes segítségét, aki még 2006-ban hat cikket begépelt nekem.

 

Véninger Péter

Vissza a főoldalra

Kerámia szakirodalom

 

Duma György összes cikkének időrendi listája