Mártonfy Márton (szerk.) Iparosok Olvasótára

1895  1916?

 

Antikváriumban viszonylag ritkán látni, és gyakran elég drágán. De azért érdemes megismeri az Iparosok Olvasótárát. Ez az újság havonta jelent meg (néha kéthavonta dupla számmal). Az adott évben megjelent 12 füzetet a külön küldött borítóba be lehetett kötni.

 

A borítóknak többféle változata van:

 

    

 

Mivel nem mindenkinek sikerült mindig minden számot megszerezni, ezért nem ritka az olyan kötet, ami hiányos, vagy olyan füzet is van benne, ami nem tartozik abba az évfolyamba. Vásárlás előtt mindig át kell lapozni. Nagyon változó a minősége az Iparosok olvasótárának.

 

 

 

Az általam ismert legkésőbbi szám: 22. évfolyam. (Nincs a képen.)

 

Az Iparosok Olvasótárának egyes köteteit keresem. Aki tud jó áron eladót, kérem jelezze.

 

Az Iparosok Olvasótára témái

 

-          Természettudományi érdekességek (fizikában főleg az elektromosság és a mágnesesség témájában. De már ír a röntgensugarakról és a radioaktivitásról is. Pl. fémek elgőzölögtetése, vízen úszó fémek. Biológiában pl. mimikrizmusról kémiában, Hol kezdődött az élet? Stb.). Telegrafálás drót nélkül, szövet pókhálóból, Mi lesz, ha elfogy a kőszén? stb. Az ékkövek mitikus és babonás szerepéről.

-          Történelmi témák (céhek története, középkor vasművessége, az üvegipar története. Miskolci szűcs céh.)

-          Ipar: textilipar (Első Székely Szövőgyár Sepsi-Szent-Györgyön), fémipar (arany- ezüstművesség. Alumínium ipar.), fafaragás, kerámiaipar, kenyér- cukorgyártás. Asztalosság, csizmadia-ipar. Szűcsök.

 

Kerámia témájú írások

 

- 10 évf. 9-10 füzet: Papp János: Hasznos olvasmányok: Zsolnay vilmos, a pécsi agyagművészeti gyár megalapítója.

- 12. évf. 1-2 füzet: Papp János: Az agyagipar technológiája.

- 13. évf. 1-2. szám: Papp János A különböző agyagárúk gyártása.

 

Az Iparosok Olvasótára általam ismert számainak tartalma

 

1. évf. (1895)

1. füzet.

2. füzet. ...

3. füzet. Iparunk ujraélesztése.

4-5. füzet. Népszerű textilipar I. a gyapju feldolgozása.

6. füzet. Művészet az iparban.

7-8. füzet. A gőzkazánok kezelése.

10. füzet. Magyarország vidéki városai ipari szempontból.

 

2. évf. (1896)

1. füzet. A munka szerepe a közgazdaságban.

2. füzet. A középkor vasművessége. I. rész. Román stílus.

3-4. füzet. Hasznos olvasmányok: Jankó fiamnak. A pénz. Az egyenlőség. Katona József takácsmester. Festőanyagok Bolgárországban. Az ujkor biboráról. Egyes országok ásványtermése. Az elektromosság az iparban. Iparosok Sztambulban. Ne féljünk a napsugaraktól. A butorok történetéből. A munkás kaszinók. A munkásvédelem multjából. Ipar és az erdő. A parafa-ipar. A járóművek történetéből. Részletek a régi czéh-életből.

5-6. füzet. Népszerű mechanika.

7. füzet. A középkor vasművessége II. rész. Csúcsives (góth) stílus.

8-9. füzet. A faipar köréből.

10. füzet. Apróságok a természettudományok köréből.

 

3. évf. (1897)

1. füzet. Az iparban szereplő ásványok.

2-4. füzet. Az elektromotorok és azok alkalmazása a kisiparban

5-6. füzet. Hasznos olvasmányok. Iparosságunk és nemzetiségeink. A természet titkai. A czukor. A levegő. A mi védő hadseregünk. A fafaragásról. A víz szerepe a természetben és az emberi életben. Hogy lehet valaki iparos? Hasznos növények. A hű szolga. Életmód az Árpádok korában. Bulgária faiparáról. Az intarsia (berakott munka). A tűz.

7. füzet. Olvasmányok az ipar-chemia köréből.

8. füzet. A reneszánsz korszakának vasművessége.

9-10. füzet. Hasznos olvasmányok. Ipar és természettudomány. A hulladékok. Úr és polgár. Az építészet. Tóthfalusi Kiss Miklós, az európai hírü magyar nyomdász. A kovács-művészet. Kuruzsló-szerek, paraszt-orvosságok. Ruházkodásunkra alkalmas vagy egyébként melegen-tartó állati czikkek. Hogy lehet szabadalmat nyerni? Gyufa. A petroleum használata motorikus czélokra. A test ápolása és a foglalkozás. A mértékrendszer.

 

4. évf. (1898)

1 füzet: I. Hulladék-erő értékesitése – Erőt kölcsönző intézetek. – Telegrafálás drót nélkül. Az acetylén veszedelmessége. – Acetylén lámpaszerkezetek. – Szövet pókhálóból. – A celluloidról. A kéz ügyessége. II. Mesterséges jégpálya. – A hótakaró. – A hőmérséklet különbsége városban és vidéken. – A hőmérséklet maximumok a Föld különböző részein. – Miért van hidegebb magasabb helyeken, mint alantabb fekvőkön? – Mi okozza a víz különböző színét? III. Arany- és ezüstbányászat a tengerben. – Az arany kopása használat közben. – Alumínium-ipar. – Fémek és ötvözetek tisztátalanságai. – Fémek elgőzölögtetése. – Vízen úszó fémek. Gyémánt az aczélban. IV. Hol kezdődött az élet? – Húsevő hernyók. – A leveli béka mint időjós. – Gombát látogató állatok. – Rovaroktól megrontott kábel.

2-3 füzet: XVI-XIX. Század vasművessége.

4-5 füzet: Az elektromótorok és azok alkalmazása a kisiparban. II. rész.

6-7 füzet: Bosznia és Hercegovina gazdasági és néprajzi leirása a magyar iparosok részére.

8. füzet: Olvasmányok a chemia és az ipari-chemia köréből. II.

9-10 füzet: Hasznos olvasmányok. A tíz szobor. Szent Gellért. Pázmány Péter. Bocskay István. Bethlen Gábor. Hunyady János. Zrínyi Miklós. Gróf Pálffy János. Béla király névtelen jegyzője. Verbőczy István. Tinódy Sebestyén. Iparososztály társadalmi és politikai helyzete az ó-korban. Hasznos baktériumok. A Bocskay István csizmái. A postagalamb. A Petőfi szabója. A mimikrizmusról. A virágok illata az ipar szolgálatában. Rókalesen. A festőipar történetéhez.

 

5. évf. (1899)

1 füzet: Az iparban szereplő ásványok

2 füzet: művészetek történetéből.

3 füzet: Elektromos elemek és akkumulátorok.

4-5 füzet: Románia gazdasági és néprajzi leirása.

6 füzet: Apróságok a természettudományok köréből.

7-8 füzet: Hasznos olvasmányok: Erzsébet királyné emlékezete. Az idő mérése. A selyemhernyó felfedezése. Az imposztorok. Téli álmot alvó állatokról. Az élet forrása. Egy keserves éjszakám a nádasban. Apróságok az ipari élet köréből. Az üvegipar története. Farkaskaland. Iparilag legfontosabb sók. Épitési stilek. A vizcsepp hatalma.

9 füzet: Az ipar történetéből.

 

6. évf. (1900)

1-3 füzet. Páris és az 1900-iki világkiállítás.

4. füzet …

5. füzet.

4. füzet. Az iparos kincses könyve.

7. füzet. Közgazdasági képek Nyugat-Európából.

8-9. füzet. Hasznos olvasmányok. A védegylet. A bánpataki kereszt. A középkori czéhekről. Délutáni séta Hamburgban. Korda szabómester története. Az iparról és kereskedelemről. A csárda romjain. A kevély tislér. A nagy tükörüvegtáblák. Forradalom vagy fejlődés. A munkás egészsége. Egyről-másról.

10. füzet. Hazánk iparviszonyairól. A czéhek szabályozásáról a mohácsi vészig.

 

7. évf. (1901)

1-2 füzet: Bulgária ipara.

3 füzet: Régi magyar művészek és mesteremberek.

4 füzet: Régi magyar tudósok, tudós eszközök és találmányok.

5-6 füzet: Hasznos olvasmányok: Nagy Péter cár és kora. Ha elfogy a kőszén. Egy gyámoltalan legény. Az ősidők ipara. A bortermő szőlő. Kalászok a magyar ipar történetéből. Az arany és ezüst. Tanoncznevelés.

7 füzet: A kisiparos pusztulása.

8 füzet: A mikádó országa.

9-10 füzet: Hasznos olvasmányok: A magyar ipar a párisi kiállításon, Az Első Székely Szövőgyár Sepsi-Szent-Györgyön. A hű barátság. Kőrösi Csoma Sándor. Jegyzetek a művészetek történetéből. A stájer bányavidékről. Régi képek. A kenyér. Ipar és iparos. Az iparosság erkölcsi méltatása. Velence ipartörténetéből.

 

8. évf. (1902)

1-2 füzet: Iparosok egészsége.

3-4 füzet: A német kézművesség történetéből.

5-6 füzet: Hasznos olvasmányok: A diadalmas ipar. A jó iparos. Az iparban előforduló mérgekről. A tevékeny szeretet. A magyar ipar úttörőinek életéből. Mesteremberek vándorlása a XVII. században. Az ó- és újkori természettudomány csodái. A kautschukról. A magyar mészárosság emléke. A kassai polgárok küzdelme jogaikért a XVII. században.

7- 8 füzet: Közgazdasági viszonyaink. A vegyesházból származott királyaink korában. 1031-1626. A régi német kézművesség életéből.

9-10 füzet: Hasznos olvasmányok: Az iparos otthon. A modern iparművészet. Kovács Pál. A természet és az ipar. Töredék egy iparos életéből. Magyar régiségek. A magyar polgári törvénykönyv tervezete és a munkásvédelem. A szinekről. Az ékkövek mythikus és babonás szerepéről. Egy czéhes legény védelme 1631-ben.

 

9. évf. (1903)

1-2 füzet: Szerbia közgazdasági viszonyai.

3-4 füzet: A kisipari motorok szerepe a nemzetgazdaságban.

5-6 füzet: Hasznos olvasmányok: A legrégibb magyar közgazdasági törvények. A vízről. A jobb és bal. A hangok világából. Az emberirtó. A cukorgyártásról. Elbeszélések régi mesterembereink világából.

7 füzet: A nemzetek küzdelme a gazdasági vezérszerepért.

8 füzet: Az őskori ipar történetéből.

9-10 füzet: Hasznos olvasmányok: Magyar mesterlegények a XVII. században. Elbeszélések régi mesterembereink világából. A vakolat és czement. Ipari forgalom hazánkban. A czéhekről általában és a miskolczi szűcs czéh. Aczél-király – ágyú – király.

 

10. évf. (1904)

1-2 füzet: Közállapotaink a XVI. században.

3 füzet: Godin András és guise-i familisterium.

4-5 füzet: Hasznos olvasmányok: Az iparos ünnepe. Anglia világgazdasági jelentőssége. A költészet és ipar. Nemzeti iparélet. Egy perpatvar XVIII. században. Egynéhány ritka elem hasznavehetőségéről. A cseppfolyós levegő csodái. A prémek és utánzataik. A judli. Egy iparos vándorlásai. A könyv régente. Apró történetek.

6-7 füzet: Szibériai legéjszakkeletibb végén.

8 füzet: Közgazdasági tudnivalók.

9-10 füzet: Hasznos olvasmányok: Zsolnay Vilmos, a pécsi agyagművészeti gyár megalapítója Papp János. A kassai tűgyártó-céh. Apró történetek. Egy vándorló könyvéből. A konyha és étkezés történetéből. A galvanoplasztikáról. Az óra története. Egy iparos vándorlásai. A tuberkolózis kérdéséhez.

 

11. évf. (1905)

1 füzet: Az ipari szövetkezetek.

2-3 füzet: Az iparos jogkönyve

4 füzet: Zsigmond király a kassai parketszövőkért (kép a középkori magyar kézműipar történetéből) II. képek a középkori iparosság életéből.

5-6 füzet: Hasznos olvasmányok: Klauzál Gábol. II. Rákóczy Ferenc szabadságharcának gazdasági megvilágitása. Az ásványok az ipar szolgálatában. Gyárak és gépek. A babona. A glicerin. A katód- röntgen- és rádium-sugarakról. A cellulodiról. A levegőről mint az egészség fenntartásának lényeges kellékéről. A céhek világából. Elbeszélések.

7-8 füzet: Törökország. Ázsiai rész. Gazdasági tanulmány.

9-10 füzet: Hasznos olvasmányok: Ki legyen iparos. Néhány lap a középkori iparosok multjából. Modern tárcák. Egy iparos vándorlásai. Spanyolországról. A kuruzslók. A céhek világából.

 

12. évf. (1906)

1-2 füzet: Az agyagipar technológiája Papp János.

3-4 füzet: Közállapotok a harmincéves háború idején.

5-6 füzet: Hasznos olvasmányok: Az időmérés történetéből. Külön vámterület és az ipar. Egy kis szemléltető statisztika. Az alumíniumról. A legelő iparművészete. A hőmérésről. Igazságszolgáltatás a felsőmagyarországi városokban a céhrendszer idejében.

7-8 füzet: a vasút.

9-10 füzet: Hasznos olvasmányok: Vándorlások a Szepességben. A megtalált becsület. A természeti erők a munka szolgálatában. A magyar iparos Amerikában. A szemről. Közgazdasági közösségünk Ausztriával.

 

13. évf. (1907)

(Ebből az évfolyamból csak egy rész van meg, az előző év kerámiás cikkével egybe kötve. Külön könyvként.)

1-2. füzet: Papp János A különböző agyagárúk gyártása. 11. évf. (1905)

3-4. füzet: Hasznos olvasmányok. Apróságok a művészetről. A paraszt-csizmadia. Hogyan óvjuk meg egészségünket, munkaképességünket? A baji nagyhordó.

5-6. füzet: A világipar.

7-8. füzet: Az asztalosság befejező műveletei. A fa csiszolása, színezése és fényezése.

9-10. füzet: Hasznos olvasmányok. Aszfalt. Az elektromos világítás. A téli álmot alvó állatokról. A kassai iparos céhek életéből. A munkáról. Elbeszélések a céhek világából.

 

14. évf. (1908)

1-2 füzet: Hasznos olvasmányok. Az örök harcban. A polgárság szerepe az emberiség nemzetek életében. Kajdi Tamás fogsága. A jó modorról. A mesterséges világításról. Régmult időkből.

3 füzet: A damaszkszövésről.

4-5 füzet: Közgazdasági képek Amerikából.

6 füzet: Az asztalos mesterség fejlődése. Ipartörténeti vázlat.

7-8 füzet: Hasznos olvasmányok. A kassai iparoscéhek életéből. Művelődéstörténeti képek Magyarország őskorából. Képek az életből. Csevegés a földről. Egy pár szattyán cipő. A civisek kincse.

9 füzet: Elbeszélések a céhek világából.

10 füzet: Az oszloprendek és függélyes tagozások.

 

15. évf. (1909)

1 füzet: Sztrájk. Elbeszélés az iparosok életéből.

2-3 füzet: Textilipari tájékoztató.

4-5 füzet: Hasznos olvasmányok: Népművészet. Vasárnapi ördögök. A grafitról. Régi városi gazdálkodás. Kármán, a hegedűs. Régi családi élet. Szórakozás a természetben.

6 füzet: Építészeti alaktan. III. rész. Falmezők és falnyílások.

7-8 füzet: Hasznos olvasmányok: Reformkérdések a szabadalmi jog köréből. Két úrfi. A gubás-céh kincse. A megnemesitett ipar. A Balkán-félsziget. A világító gáz. Művészet és az utca.

9-10. füzet: A miskolci zsidó céh. Az ipar imperializmusa. Kovács Julis lakodalma. Apró történetek.

 

16. évf. (1910)

 

17. évf. (1911)

 

18. évf. (1912)

1-2 füzet: Az asztalosság költségvetéstana különös tekintettel a kisiparra.

3 füzet: A technológia köréből.

4-5 füzet: Hasznos olvasmányok. Égitest és szappanbuborék. Hogyan lett a céhes legény mesterré? A fájdalom és annak leküzdésére szolgáló eszközök. Számítások a vegytan köréből. Ruházatunkról. Az ősember. Tudnivalók a Holdról.

6 füzet: Apró történetek.

7 füzet: Kassa város gazdálkodási viszonyai a XVII. században.

8-9 füzet: Az emberiség jótevői. Nevesebb felfedezők a természettudományok és az ipar terén.

10 füzet: Az ötvösség technologiája.

 

19. évf. (1913)

1-2. Ipari és műszaki oktatás az Egyesült államokban.

3-4. Kassa polgársága, ipara és kereskedése a középkor végén.

5-7. Budapest székesfőváros multjából és jelenéből.

8. Az ötvösművészet 2. rész: Drágakövek.

9-10. Hasznos olvasmányok: A céhbeli inas és legény élete. Szilassy János. A szappan. Az üstökös. Apró történetek. (Szupán mester remeke. A bányászmanók tánca. Favágók az erdőn.) Kassa gondoskodása az iparosok és kereskedők elárusításáról a XVII. sz.-ban (patikák). A pamutfonás. Az egészséges lakásról.

 

20. évf. (1914)

 

21. évf. (1915)

1 – 3. (hármas) füzet: A könyv története. 1. rész: a magyar könyvnyomtatás és kereskedelem rövid története a legrégibb időktől napjainkig.

4 – 5 (kettős) füzet: A biedermeier és az újabb stílusfejlődés.

6 – 7 (kettős) füzet: Hasznos olvasmányok: a középkori kereskedelem viszontagságai. A céhes mester. Az ivóvizről. A szövés. A kalogaszegi varrottas. A dohány. A zsir. A látókői medve.

8 - 9 (kettős) füzet: a magyar malmok könyve.

10. füzet: a kassai polgárok zaklatása a XVII. század közepén. Adalékok a magyar városfejlődés akadályaihoz.

 

22. évf. (1916)

 

 

Vissza a főoldalra