Pap János: Az agyagipar technológája.

1906.

 

Magyar Üveg- és Agyagújság 1906. évben a következő módon ajánlja:

 

 

,,Az agyagipar technológiája. Ezzel a czimmel jelent meg Pap Jánosnak, az ungvári áll. agyagipari szakiskola igazgatójának nagyszabásu tanulmánya, az Iparosok olvasótárában. A tanulmány felöleli mindazt, amit művelt keramikusnak okvetlen tudni kell, de a laikus is érdeklődéssel forgatja ezt a könyvet, melynek világos, szabatos előadása az agyagiparnak sok minden csinját-binját élvezhető formában tárja fel az olvasó előtt. A könyv ára 1 kor. 20 fillér és megrendelhető a kiadónál: Lampel R. könyvkereskedésében, Budapesten.”

 

   

 

A fenti írás valóban megjelent az Iparosok Olvasótárában, és bizonyára létezik önálló könyvként is.


 

Pap János: A különböző agyagárúk gyártása

1907. 83 o.

 

    

 

Balra: cikként az Iparosok Olvasótárában. Jobbra önálló könyvként. A két kiadás tartalma gyakorlatilag megegyezik.

 

Vissza a főoldalra